De Heere Hintham, 's-Hertogenbosch

Op de voormalige locatie van het verouderde sociaalcultureel centrum ‘De Biechten’ te ‘s-Hertogenbosch is het nieuwe project de Heere Hintham gerealiseerd. Het grootschalige project biedt onderdak aan een nieuwe bibliotheek, een verpleeghuis met 90 plaatsen en een dagverzorging, een ouderensteunpunt met seniorenrestaurant, 30 zorgwoningen en 95 koopappartementen. Veel aandacht is gegeven aan het welzijn. Het atrium bestaat voornamelijk uit glas en biedt een prachtig uitzicht op de waterplas. In het centrale gedeelte vestigen zich onder meer de bibliotheek, het sociaalcultureel centrum en een grand café. Vanuit het centrale deel zijn er twee vertakkingen met woningen en kantoren, gericht op het water.

Het plan bestaat uit drie “uitwaaierende” bouwblokken. Deze uitwaaierende structuur zorgt voor doorzicht naar de waterplas het IJzeren Kind. Met deze stedenbouwkundige vormgeving ontstaat een meerwaarde voor de omgeving ten opzichte van de huidige bebouwing. De bouwhoogte aan de zijde van de wijk mag niet meer zijn dan drie lagen. Alleen op de koppen van de drie bouwblokken zijn in vijf, zes en zeven lagen de koopappartementen gerealiseerd.

Opdrachtgever: Woningstichting De Kleine Meierij
Architect: Molenaar en Koeman architecten te Vught

Opdracht:
Realisatie van 3 woongebouwen in de wijk Hintham-Zuid. In de woongebouwen is plaats voor:

- 95 koopappartementen
- 28 huurappartementen
- 90 zorgplaatsen
- buurtcentrum 'De Biechten'
- bibliotheek
- grand cafë

Cookievoorkeuren