Gooise Praktijkschool, Hilversum

Op 5 november 2010 is, ruim voor de beoogde opleverdatum, in Hilversum de nieuwbouw van de Gooise Praktijk School (de GPS) opgeleverd. Na een korte periode voor het in- en verhuistraject zijn inmiddels op 23 november 2010 de leerlingen in de nieuwe school welkom geheten.
De nieuwe school is in opdracht van de Gooise Scholen Federatie in samenwerking met de gemeente Hilversum gerealiseerd. De Gooise Scholen federatie heeft gekozen voor een school met een menselijke maat. Hierdoor is het gebouw een veilige, vertrouwde, maar tegelijkertijd een dynamische ontmoetingsplaats voor de leerlingen.

Het moderne praktijkonderwijs is gericht op het verwerven van competenties. Competenties leer je niet uit boeken maar door ze te oefenen en in praktijk te brengen. Daarom zijn er in het nieuwe gebouw realistisch uitgeruste praktijkruimten. Nieuw voor de school is een professionele ruimte voor motorvoertuigentechniek. Praktijkonderwijs richt zich behalve op werken ook op zelfstandig wonen. Bijzonder is dat in de school een realistische woonomgeving is ingericht om zelfstandig wonen te kunnen leren. Aan theorievakken, waaronder rekenen/wiskunde, Nederlands, Engels en cultuur en maatschappij, wordt gewerkt in aparte lokalen. Die zijn bestemd voor groepen van 10 leerlingen, zodat elke leerling voldoende aandacht kan krijgen.

De school kenmerkt zich door een hoog afwerkingsniveau. Ondanks of misschien wel dankzij de beperkte financiële midden is het, met inzet van velen partijen, mogelijk geweest een schoolgebouw met een eigen karakter te realiseren. De uitdaging om dit mogelijk te maken heeft veel energie gekost, maar het resultaat is er naar. Niet alleen is er architectonisch een mooi gebouw gerealiseerd, veel belangrijker is dat er, voor de praktijkleerlingen uit Hilversum en omgeving, een huisvesting is gecreëerd waarin de leerlingen de mogelijkheid wordt geboden om zichzelf te leren ontplooien en vaardigheden aan te leren.

Opdrachtgever: Gooise Scholen Federatie
Architect: SP-architecten

Opdracht:
Fase 1:
Gooise praktijkschool met (zelfstandige)studieruimtes, ruimte voor motorvoertuigentechniek en de mogelijkheid tot het ervaren van zelfstandig wonen.

Fase 2:
Annie M.G. Schmidtschool, ruimte voor speciaal basisonderwijs met een eigen sportzaal.

Cookievoorkeuren