Verpleeghuis Slingedael, Rotterdam

Verpleeghuis Slingedael is in 1986-1988 gebouwd. Het is ontworpen voor 150 psycho-geriatrische patiënten, die waren gehuisvest in 5 afdelingen van 30 bewoners, in bedskamers voor één, twee of vier personen. In de jaren daarna zijn er kleine uitbreidingen geweest waarbij het gebouw nauwelijks van uiterlijk is gewijzigd.
In verband met het doorvoeren van de privacy maatregel, het huisvesten in uitsluitend éénbedskamers, was een ingrijpende verbouwing noodzakelijk waarbij tevens een afname van de capaciteit van het gebouw aan de orde is. Daarbij richt de zorgverlening zich met name op de doelgroep Korsakov-cliënten welke gehuisvest worden in 14 woongroepen van 7 of 8 bewoners.
Slingedael zal zich ontwikkelen tot een gespecialiseerd Korsakovcentrum.

De gebouwindeling wijzigt totaal, echter de gebouwstructuur, verloop verkeersgebieden, plaatsen stijgpunten en constructie blijven gehandhaafd.
Naast de woongroepen heeft het gebouw verder algemene voorzieningen voor de groepen. Belangrijk zijn hierbij de ruimten voor fysiotherapie, fitness en dagbesteding.
Op de begane grond krijgen alle woongroepen een eigen ingang. Familie en ander bezoek kan van deze toegang gebruik maken en komt dus niet in de algemene ruimten van het gebouw. De woonvorm krijgt hierdoor een meer privékarakter.

Opdrachtgever: PC Zorggroep Rijnmond / Verpleeghuis Slingedael te Rotterdam
Architect: GelukTreurniet Architecten

Opdracht:
De opdracht bestaat uit het realiseren van een permanente huisvesting voor ruim 150 psycho-geriatrische patiënten, bestaande uit slaapkamers met een eigen sanitaire ruimte (douche en toilet). Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de gemeenschappelijke ruimtes en diverse andere voorzieningen voor de bewoners en bezoekers.

Cookievoorkeuren